แบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

พฤษภาคม 10, 2020 A.Tharit 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งนักรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรี [อ่านต่อ]

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป

เมษายน 20, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจะรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 พ.ค. 63 – 12 พ.ค. 63 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกประกาศ คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัคร