“ตรวจสอบบัญชีเรียกชื่อและห้องสอบผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561”

พฤศจิกายน 7, 2018 social 0

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้มีการสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2561 ใน วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ตามลิงค์ https://drive.google.com/drive/folder [อ่านต่อ]

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร”วันนี้วันพระ”

พฤศจิกายน 7, 2018 social 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “วันนี้วันพระ” ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 07.00 น.  ณ บริเวณหอประช [อ่านต่อ]