ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 และเเนวปฏิบัติในการสอบ

มีนาคม 17, 2022 science 0

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 และเเนวปฏิบัติในการสอบ รายละเอียดในการสอบเเละเเนวปฏิบัติในวันสอบมีดังนี้ Click สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ได้แก่ 1) ตรวจสอบห้องสอบ ม.1 Cli [อ่านต่อ]

ประกาศเรื่อง เลื่อนแผนการเรียนและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

มีนาคม 17, 2022 science 0

ประกาศถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นม. 4 ประเภทม.3 เดิม (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) Click 2. การเรียกร [อ่านต่อ]

ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่3)

มีนาคม 16, 2022 science 0

ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่3) รายงานตัวในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สวนการเวก เพื่อยืนยันสิทธิ์และรับเอกสารการมอบตัว   โดยมีรายละเอียดดั [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

มีนาคม 15, 2022 science 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบเวลา 08.30 น. วันที่ 22 มีนาคม 2565                [อ่านต่อ]

ประกาศเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ครั้งที่ 1)

มีนาคม 15, 2022 science 0

ประกาศเลื่อนอันดับโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ตามลำดับที่สอบได้ และตามประสงค์ที่ได้ดำเนินการแจ้งไว้ เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้ Click

ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่2)

มีนาคม 15, 2022 science 0

ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่2) รายงานตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร นักเรียน ห้อง 417 อาคาร 4 เพื่อยืนยันสิทธิ [อ่านต่อ]

ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่1)

มีนาคม 14, 2022 science 0

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษทั้งแผนการเรียนวิทย์คณิตและแผนการเรียนศิลปศาสตร์  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มีการเรียกให้ผู้สอบได้ในลำดับที่ต่างๆมารายงานตัว [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ

มีนาคม 8, 2022 science 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับตามที่แต่ละโครงการห้องเรียนพิเศษกำหนด มารายงานตัวในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

มีนาคม 8, 2022 science 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1 – 257, 259 – 271 และ 273 &#8211 [อ่านต่อ]