No Image

ชวนส่อง ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี

เมษายน 3, 2017 science 0

ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจด้านดาราศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ชวนส่องดาวพฤหัสบดี ใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 19.00 – 21.00 ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (หากท้องฟ้าไม่เอื้ออำนวยจะยกเลิกการจั [อ่านต่อ]

No Image

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

กรกฎาคม 11, 2016 science 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 – โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 412 – โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก รับสมัครถึงวันที่ 22 กรกฎา [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศกำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กันยายน 29, 2015 science 0

กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 4-21 ตุลาคม 2558 ตารางกิจกรรม กำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม ค่ายโอลิมปิก 2558

No Image

กำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ สอวน.

กันยายน 30, 2014 science 0

ตารางกำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ สอวน.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยมีพิธีเปิดค่าย วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน) ตารางค่ายโอลิมปิก การเตรียมตัวสำ [อ่านต่อ]

No Image

ผลการแข่งขันวันวิชาการ เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Open House)

กันยายน 3, 2014 science 0

เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Open House) ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 คลิกรายละเอียด >>> ผลการแข่งขัน        

No Image

ข่าวดี “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9”

ธันวาคม 23, 2013 science 0

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คือ นายศราวิน ใจสมุทร และเด็กหญิงกานติมน ขวัญช่วย นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมแข่ [อ่านต่อ]

No Image

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สพฐ. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 14, 2013 science 0

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สพฐ. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีพิธีเปิดโดยรองชาญณรงค์ ผดุงชอบ รองบริหารทั่วไปเป็นประธานกล่าวเปิดค่าย และมีคณะกรรมการนักเรียนมาช่วยอำนวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความคุ้นเค [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ ของศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 2, 2013 science 0

โดยลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. และพิธีเปิดเวลา 13.00 น. ณ อาคารสมเพชรวารี นักเรียนและวิทยากรจะเข้าพัก ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี   Download  รายละอียดและกำหนดการค่ายโอลิมปิก

No Image