ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2566 คลิก
โดยให้มารายงานวันวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.