ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เมษายน 6, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่3) คลิกที่นี่ 2) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ MSET (เพิ่มเติมครั้งที่5)  คลิกที่นี่ 3) เลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึ [อ่านต่อ]

ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เมษายน 5, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ MSET (เพิ่มเติมครั้งที่4)  คลิกที่นี่ 2) เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ Gifted Math และ โครงการศิลปศาสตร์(เพิ่มเติมครั้งที่4) คลิกที่นี่

ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เมษายน 4, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ประกาศเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่ 2) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ MSET ม.ปลาย เพิ่มเติมครั้งที่ 4 คลิกที่นี่ 3) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ Gifted Eng (แผนการเรียนวิทย์ [อ่านต่อ]

ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

เมษายน 4, 2022 science 0

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ประกาศเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.ต้น ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่ 2) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ MSET ม.ต้น เพิ่มเติมครั้งที่ 3 คลิกที่นี่ 3) ประกาศเรียกรายงานตัวโครงการ EP เพิ่มเติมครั้งที่ 2 คลิกที่นี่  

ประกาศเรียก ม.1 ห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ ประกาศเรียก ม.4 ห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มีนาคม 31, 2022 science 0

คลิก อ่านประกาศเรียก ม.1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 คลิก อ่านประกาศเรียก ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเลื่อนแผนการเรียน ม.4 ครั้งที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป

มีนาคม 29, 2022 science 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประกาศผล ม.1 คลิก ประกาศผล ม.4 คลิก

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

มีนาคม 29, 2022 science 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผล ม.1 คลิก ประกาศผล ม.4 คลิก

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

มีนาคม 23, 2022 science 0

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้ทำการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเ [อ่านต่อ]