ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

เมษายน 16, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม >>> วิธีการมอบตัวนักเรียนจะใช้วิธีการตรวจสอบการชำระเ [อ่านต่อ]

เรียก ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนวิทย์-คณิต รายงานตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3

เมษายน 3, 2020 st scinai 0

คลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) คลิกระบบรายงานตัว ม.4 คลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร [อ่านต่อ]

ผลการรายงานตัว-ผลการเลื่อนแผนการเรียน-เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม-ม.3 เดิม

เมษายน 2, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่รายงานตัวและผลการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่ [อ่านต่อ]

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

มีนาคม 26, 2020 st scinai 0

ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับ 1 – 222 ตามประกาศ รายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/DiTGMQ9xEqUBpY6N9 พร้อมแนบไฟล์หรือรูปภาพ “แบบรายงานตัว” รูปแบบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 หากนักเรียนไม่รายงานตัวตามวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ [อ่านต่อ]

ประกาศ การยืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นม.4 แผนวิทย์-คณิต

มีนาคม 25, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การยืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนโครงการห้องเรียนพิเศษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โดยให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับตามในประกาศ ยืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนโครงกา [อ่านต่อ]

ประกาศผลการมอบตัว ม.4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ แผนการศิลป์-ภาษา

มีนาคม 18, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563  ได้เรียกนักเรียนมารายงานตัว และเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ เมื่อวั [อ่านต่อ]

เลื่อนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป และ ชะลอการเรียกผู้สอบได้โครงการห้องเรียนพิเศษ

มีนาคม 18, 2020 st scinai 0

คลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 และหนังสือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว1 [อ่านต่อ]

ประกาศผลการมอบตัว ม.1 และประกาศเรียก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 2

มีนาคม 17, 2020 st scinai 0

คลิกประกาศ ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 คลิกประกาศ  ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธย [อ่านต่อ]

เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครรอบทั่วไป เป็นระบบออนไลน์

มีนาคม 16, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  เปลี่ยนแปลงวิธีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 คลิกประกาศ

เปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัว

มีนาคม 16, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563  คลิกประกาศ การมอบตัวไม่ต้องมาที่โรงเรียน การมอบตัวจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนชำระเงินที่ธนาคาร (ภายในวันที่กำหนด คือ ม [อ่านต่อ]