กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ยุค ๔.๐

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ยุค ๔.๐
นักเรียนโครงการ MSET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
วันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ยุค ๔.๐นักเรียนโครงการ MSET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒วันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โพสต์โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี – Suratthani School เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019