ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัว ม.1 ห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มิถุนายน 15, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศ เรื่องการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ผลการมอบตัว ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 14, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศ เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

มิถุนายน 11, 2020 ictcenter 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1 อัตรา 2. พนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร  จำนวน  1  อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียด : 1. ครูอัตราจ้าง [อ่านต่อ]

ประกาศการเลือกกลุ่มภาษาในแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา ของนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

มิถุนายน 10, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลือกกลุ่มภาษาในแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม คลิก ระบบเลือกกลุ่มภาษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 10, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 คลิก ระบบรายงานตัว