No Image

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สพฐ. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 14, 2013 science 0

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สพฐ. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีพิธีเปิดโดยรองชาญณรงค์ ผดุงชอบ รองบริหารทั่วไปเป็นประธานกล่าวเปิดค่าย และมีคณะกรรมการนักเรียนมาช่วยอำนวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความคุ้นเค [อ่านต่อ]

No Image

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1

ตุลาคม 9, 2013 naiyana 0

สรุปรายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่ม สุราษฎร์ธานี 1 ระหว่าง วันที่ 5 – 7 กันยายน 2556 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถก [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตุลาคม 9, 2013 webadmin 0

      ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  เป็นลูกจ้างชั่วคราว    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา (แทนอัตราว่าง) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐กันยายน – ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖   นั้น  บัดนี้ขั้นตอนก [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ ของศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 2, 2013 science 0

โดยลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. และพิธีเปิดเวลา 13.00 น. ณ อาคารสมเพชรวารี นักเรียนและวิทยากรจะเข้าพัก ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี   Download  รายละอียดและกำหนดการค่ายโอลิมปิก