No Image

นายเกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เยี่ยม รร.สุราษฎร์ธานี

มกราคม 24, 2013 ictcenter 0

เมื่อวันที่  24 มกราคม  2556  นายเกษม  สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ) ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สพม.11) โดยมี นายเสริมศักดิ์  ดิษฐปาน  ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยศถา ผู้ [อ่านต่อ]

No Image

วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมกับ สทท. กับ สวท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มกราคม 19, 2013 ictcenter 0

วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมกับ สทท. กับ สวท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่… วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ร่วมเป็นพิธีกรภาคสนาม และร่วมเป็นผู้ประกาศข่าวภาคเยาวชนเนื่อ [อ่านต่อ]