โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ครูกนกพร จันทร์แก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูธรชญาน์ เหมทานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ