อบรมครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง Inspiring Science

184410_193345474153875_602999613_nศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม.11

จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง Inspiring Science วันที่ 5-6 มิ.ย. 2556 ณ อาคารสมเพชรวารีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

969184_193345694153853_160887933_n 1006114_193345914153831_1880660975_n 1005708_193346557487100_64951718_n 998137_193346180820471_706835491_n