No Image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มิถุนายน 25, 2013 ictcenter 0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๑ อัตรา (แทนอัตราว่าง) คลิก >>> รายละเอียด      

No Image

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

มิถุนายน 25, 2013 ictcenter 0

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราว่าง)  คลิก >>> รายละเอียด      

No Image

การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มิถุนายน 24, 2013 epsurat 0

     วันที่ 19 มิ.ย.56 คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 11 ประเมินโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยกัลยาณมิตร โดย มี ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ให้การต้อนรับและรับการประเมิน ผลการประเมินดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน   &nbs [อ่านต่อ]

No Image

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมอบรางวัลแก่นักเรียนชนะเลิศการประกวดแข่งขันร้องเพลงปลุกใจ

มิถุนายน 18, 2013 ictcenter 0

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยศถา  มอบรางวัลแก่นักเรียนชนะเลิศการประกวดแข่งขันร้องเพลงปลุกใจ  เป็นตัวแทนภาคใต้  ร่วมเข้าค่ายเยาวชน “ประสานเสียงเด็กไทยปลุกใจสามัคคี”  ณ  กรมประชาสัมพันธ์  พร้อมเป็นตัวแทนบันทึกเสียงร้องเพลงป [อ่านต่อ]

No Image

รายงานผลการติดตามนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕

มิถุนายน 14, 2013 kruphatip 0

งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ติดตามนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังรายการที่แนบ คลิก >>>  รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้น ม.๓ คลิก >>>  รายงานผลการติดตามนักเรียนชั้น ม.๖

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ

มิถุนายน 14, 2013 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้รักสามัคคี และร่วมอนุรักษ์เพลงปลุกใจ

No Image

ประชุมร่วมทิศทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556

มิถุนายน 14, 2013 epsurat 0

รองวิชาการโรงเรียนสุราษฏร์ธานีประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต เกี่ยวทิศทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 จุดเน้น STEM เพื่อรองรับการพัฒนา คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล..ทุกคนพร้อม    

No Image

การประชุม TQA ร.ร.มาตรฐานสากล

มิถุนายน 13, 2013 epsurat 0

ครูโรงเรียนสุราษฏร์พิทยานำโดย รองจันทรา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง TQA ร.ร.มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนสุราษฏธานี เพื่อพัฒนาร่วมกัน บรรยากาศกัลยาณมิตร

No Image

บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนสุราษฏร์ธานี

มิถุนายน 13, 2013 epsurat 0

บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนสุราษฏร์ธานี เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีครูคอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ..เป้าหมาย เก่ง ดี มีสุข..