ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น

ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1-138
มารายงานตัวเพื่อเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง
โดยสามารถดูรายชื่อของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
และอ่านรายละเอียดในการมารายงานตัวได้ที่นี่ Click