ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาและหลอดไฟฟ้าอาคารพลานามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิกรายละเอียด>>> ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานอาคารนันทนาการ