ประกาศการเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษและเรียกรายงานตัว ม.4 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต เพิ่มเติมครั้งที่ 4

ประกาศการเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษและเรียกรายงานตัว ม.4 ปีการศึกษา 2567

กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต เพิ่มเติมครั้งที่ 4

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และการรายงานตัวได้ที่ คลิก