ขอแสดงความยินดีกับ วงโยธวาฑิตโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จากการเข้าประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand International Music Competition2021 ประเภท Marching Parade ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.ด.ช.รณสิทธิ น้ำขาว ม.1/5 2.ด.ช.นาวิน อยู่เเสง ม.1/11  3.ด.ช.ภูมิมะ ศัลยประดิษฐ์ ม.2/9   4.ด.ช.ธีรศานต์ ศรีแก้ว ม.2/9
5.ด.ช.นนท์ธชัย ชัยสิทธิ์ ม.3/7  6.ด.ช.พัครพล ชูศรี ม.3/9  7.นายอัยยรัช ไชยกล ม.4/7  8.น.ส.ปฐมา เผินสมบูรณ์ ม.4/10
9.นายนนทพัทธ์ จันทร์ทัน ม.5/6  10.นายนวชีวัน เพชรดี ม.5/6  11.นายทวีศักดิ์ เขียวดำ ม.5/10  12.นายณัฐชนนท์ แฮวอู ม.5/7
13.นายบัญญวัต ขวัญเฉี่อย ม.5/9  14.นายกัณพัฒน์ จุลวัจน์ ม.5/9  15.นายณัฐพล เดชรักษา ม.5/9  16.น.ส.ปานณัฐนันท์ หีตอนันต์ ม.5/9  17.นายสิรธีร์ วณิชชานนท์ ม.5/11  18.นายธีรุฒม์ หีตจันทร์ ม.5/12  19.นายเพชรพงษ์ หงส์ทอง ม.6/9  20.นายรัฐศาสตร์ เรืองทอง ม.6/10  21.นายศุภวิชญ์ กลับวิลา ม.6/10  22.นายศิวกร เดชเกลี้ยง ม.6/11  23.นายปฎิ ส่งแสง ม.6/11  และ
24.นายณัฐภัทร เพ็ชรสวัสดิ์ ม.6/12

ครูผู้ควบคุมวง
นายปิยะพันธ์ บางแก้ว
นางปรีดาภรณ์ แดงหวาน