การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

972255_196651443823278_228647800_n
     วันที่ 19 มิ.ย.56 คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 11 ประเมินโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยกัลยาณมิตร โดย มี ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ให้การต้อนรับและรับการประเมิน ผลการประเมินดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน
 

 

1005054_196650540490035_1260248135_n 
1002411_196648390490250_1024130603_n
999523_196650903823332_759175363_n
998393_196649493823473_985025386_n
6458_196649047156851_1996102437_n
5948_196650150490074_1949176699_n
  10658_196651183823304_468319716_n