การจัดนิทรรศการแสดง “ผลงานกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2555”

PR11การจัดนิทรรศการแสดง “ผลงานกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2555”

 

 

 

 

 

เนื่องด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธาน ดำเนินการจัดทิทรรศการผลงานกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมทุกชุมนุมทั้งระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การจัดนิทรรศการชุมนุมประจำปีการศึกษา 2555 นี้ด้วยความยินดี และมีกำหนดการ ดังนี้  >>>>> 000