ผู้ดูแลระบบ webadmin

Author's posts

เม.ย. 07

ประกาศนักเรียนม.3เดิมเพิ่มเติมครั้งที่ 2

หน้าประกาศ บัญชีรายชื่อ

เม.ย. 03

ประกาศนักเรียนผู้สอบแข่งขันได้โครงการภาคภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ประกาศนักเรียนผู้สอบแข่งขันได้โครงการภาคภาษาอังกฤษ เพิ่ …

Continue reading

เม.ย. 01

ประกาศผลการสอบ ม.1 – ม.4 นักเรียนทั่วไป

ประกาศนักเรียน ม.1 (ในเขตพื้น + ทั่วไป =240 คน) ประกาศน …

Continue reading

มี.ค. 26

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EET เรียกเพิ่มเติ …

Continue reading

มี.ค. 24

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษม.1 ปีการศึกษา 2558

มี.ค. 20

ดูผลการเรียน Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

มี.ค. 12

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศ …

Continue reading

มี.ค. 11

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษ สสวท-คณิตวิท …

Continue reading

มี.ค. 03

ประกาศผลการสอบนักเรียน ม.1,ม.4 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558

ตามที่โรงเรียนได้สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษชั้นมัธ …

Continue reading

Continue reading

ก.พ. 28

ประกาศปิด-เปิดภาคเรียน

ประกาศปิด – เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558