ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ตุลาคม 9, 2018 webadmin 0

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณ -ตำแหน่งโสตทัศนศึกษา -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ Click ดูประกาศ