ผู้ดูแลระบบ webadmin

Author's posts

ส.ค. 03

โครงการสอบแข่งขัน ASMO

    กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ จัดสอบโครงการสอบแข่งข …

Continue reading

พ.ค. 03

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำโรงเรียน

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เม.ย. 01

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2559

นักเรียนชั้น ม.1 ประกาศผลนักเรียนทั่วไป ประกาศผลนักเรีย …

Continue reading

มี.ค. 10

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2559

โครงการห้องเรียนพิเศษ MOU และ พสวท. โครงการ (MSET) โครง …

Continue reading

มี.ค. 10

นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมรายการเวทีคนเก่ง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้มาแข่งขันตอบคำถามชิงไหวชิงพริบกั …

Continue reading

มี.ค. 09

ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และคณิตฯ-วิทย์ม.ต้ …

Continue reading

ก.พ. 01

แบบฟอร์มส่งภาพถ่าย Mini FUNRUN

ดูภาพทั้งหมด

พ.ค. 19

กบจูเนียร์ปี 7

อ่านรายละเอียดจดหมาย เชิญร่วมสัญจร  Download ใบสมัคร กบ …

Continue reading

เม.ย. 10

ประกาศนักเรียนม.3 เดิม เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ประกาศเพิ่มเติมนักเรียนม.3เดิม

เม.ย. 07

ประกาศรับสมัครนักเรียน EP เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร EP เพิ่มเติม