No Image

ประกาศจัดจ้างทำชุดพละปีการศึกษา2560

มีนาคม 14, 2017 webadmin 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดทำชุดพละนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้บริการนักเรียนไปในรูปแบบเดียวกันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนตามระเบียบ ที่โรงเรียนกำหนด มีคณะกรรมการของโรงเรียนร่วมกันพิจารณาอย่างเป็นธรร [อ่านต่อ]