No Image

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

ธันวาคม 9, 2013 naiyana 0

  สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่าง วันที่ 20 – 22 เดือน พฤศจิกายน พ [อ่านต่อ]

No Image

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สพฐ. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 14, 2013 science 0

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สพฐ. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีพิธีเปิดโดยรองชาญณรงค์ ผดุงชอบ รองบริหารทั่วไปเป็นประธานกล่าวเปิดค่าย และมีคณะกรรมการนักเรียนมาช่วยอำนวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความคุ้นเค [อ่านต่อ]

No Image

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1

ตุลาคม 9, 2013 naiyana 0

สรุปรายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่ม สุราษฎร์ธานี 1 ระหว่าง วันที่ 5 – 7 กันยายน 2556 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถก [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตุลาคม 9, 2013 webadmin 0

      ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  เป็นลูกจ้างชั่วคราว    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา (แทนอัตราว่าง) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐กันยายน – ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖   นั้น  บัดนี้ขั้นตอนก [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ ของศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 2, 2013 science 0

โดยลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. และพิธีเปิดเวลา 13.00 น. ณ อาคารสมเพชรวารี นักเรียนและวิทยากรจะเข้าพัก ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี   Download  รายละอียดและกำหนดการค่ายโอลิมปิก

No Image

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กันยายน 24, 2013 วิชาการ 0

 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับ ทราบกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดดังนี้ ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กันยายน 16, 2013 budget 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบงาน ผู้สนใจติดต่อขอรับซองเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 23 กันยายน พ.ศ [อ่านต่อ]

No Image