VTR การปฐมนิเทศออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2564

VTR การปฐมนิเทศออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2564 https://youtu.be/p2b7ly4Oef4

มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนที่ใช้เป็นห้องสอบของการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 [อ่านต่อ]

เลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

เลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี-ปฐมนิเทศ-2564

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564

เมษายน 19, 2021 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ จะให้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อประกอบการร้านอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 21 ร้าน รายละเอียดดังนี้ >>>ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564

แบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง https://forms.gle/fc1pPGTgqUC5nPxM9 แบบสำรวจความพร้อมในการจั [อ่านต่อ]

ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

กันยายน 25, 2020 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) รายละเอียด>>ประกาศผลการสรรหา

กิจกรรมวันธารน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2563

กันยายน 21, 2020 budget 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันธารน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม 100 ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนจึงเรียนมา [อ่านต่อ]

เตรียมการประชุมผู้ปกครอง (ทำความสะอาดห้องเรียน อาคารสถานที่ ในช่วงโควิด 19)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้เตรียมการประชุมผู้ปกครองด้วยการทำความสะอาดห้องเรียน อาคารสถานที่ต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน             ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/zKRJ43Zax3LgPrTN9