No Image

การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 12, 2021 A.Tharit 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี   Download : การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2564

กันยายน 29, 2021 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงเดือนกันยายน 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมวันธาร [อ่านต่อ]

VTR การปฐมนิเทศออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2564

มิถุนายน 2, 2021 A.Tharit 0

VTR การปฐมนิเทศออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2564 https://youtu.be/p2b7ly4Oef4

มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19

พฤษภาคม 18, 2021 A.Tharit 0

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนที่ใช้เป็นห้องสอบของการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 [อ่านต่อ]

เลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 10, 2021 A.Tharit 0

เลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี-ปฐมนิเทศ-2564

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564

เมษายน 19, 2021 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ จะให้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อประกอบการร้านอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 21 ร้าน รายละเอียดดังนี้ >>>ประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศการเปิดระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มีนาคม 11, 2021 budget 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้สรุปข้อมูลการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 นั้น ปรากฎว่า มีนักเรียนบางส่วนยังค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนจึงกำหนดเปิดระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ยังค้างชำระให้เ [อ่านต่อ]

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2564

กุมภาพันธ์ 18, 2021 A.Tharit 0

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2564 สามารถติดตามผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2564 ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ ผลสอบรายบุคคล ผลการสอบจำแนกรายโรงเรียน  คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1-500  คะแนนวิชาภาษาไทย อันดับ 1-500 คะ [อ่านต่อ]