จดหมายข่าวช่อชมพู ฉบับที่ 54 – 59 วันที่ 24- 28 มิถุนายน 2565

มิถุนายน 27, 2022 ictcenter 0

กิจกรรม”พัฒนากระบวนการคิดผ่านกิจกรรมควบคุมหุ่นยนต์” นักเรียนโครงการ MAET เตรียมความพร้อมสู้เป้าหมายทางการศึกษาให้แก่นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่ายวัยรุ่น  พสวท.สมทบ  ใส่ใจสุขภาพจิตและทักษะทางสังคม กิจกรรม En [อ่านต่อ]

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2565

กุมภาพันธ์ 18, 2022 A.Tharit 0

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2565 สามารถติดตามผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2565 ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ ผลสอบรายบุคคล ผลการสอบจำแนกรายโรงเรียน  คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1-500  คะแนนวิชาภาษาไทย อันดับ 1-500 คะ [อ่านต่อ]

จดหมายข่าว ช่อชมพู ฉบับที่ 36 ปี 2565 วันที่ 30 มกราคม 2565 โดยนักเรียนแกนนำชมรม To Be number one โรงเรียนสุราษฎร์ธานี…

มกราคม 31, 2022 ictcenter 0

ได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนำ To Be number one โคงการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีครูลือฤทธิ์ สุขยิ่ง ควบคุมดูแลระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  จังหวัดสุรา [อ่านต่อ]