No Image

จดหมายข่าวช่อชมพู ฉบับที่ ๘๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ KAIST  Global  Leadership  Volunteer  Program

สิงหาคม 9, 2022 ictcenter 0

ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือเผยแพร่นวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ โดย KAIST Global Leadership Volunteer Program และขอ [อ่านต่อ]

No Image

จดหมายข่าวช่อชมพู ฉบับที่ ๘๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิงหาคม 4, 2022 ictcenter 0

ในวันที่ ๓ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  นำโดยนายเกรียงไกร  แก้วมีศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี   และรองผู้อำนวยการร่วมถึงคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมรา [อ่านต่อ]

No Image

จดหมายข่าวช่อชมพู ฉบับที่ ๗๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสุราฎร์ธานีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรรกฎาคม ๒๕๖๕

กรกฎาคม 27, 2022 ictcenter 0

ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสุราฎร์ธานีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ ๒๘ กรรกฎาคม ๒๕๖๕  นำโดยนายเกรียงไกร  แก้วมีศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพ [อ่านต่อ]

จดหมายข่าวช่อชมพู ฉบับที่ 54 – 59 วันที่ 24- 28 มิถุนายน 2565

มิถุนายน 27, 2022 ictcenter 0

กิจกรรม”พัฒนากระบวนการคิดผ่านกิจกรรมควบคุมหุ่นยนต์” นักเรียนโครงการ MAET เตรียมความพร้อมสู้เป้าหมายทางการศึกษาให้แก่นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่ายวัยรุ่น  พสวท.สมทบ  ใส่ใจสุขภาพจิตและทักษะทางสังคม กิจกรรม En [อ่านต่อ]