No Image

การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 12, 2021 A.Tharit 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี   Download : การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2564

กันยายน 29, 2021 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงเดือนกันยายน 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมวันธาร [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

กันยายน 1, 2021 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 โดยวิธีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่น “กรุงไทย NEXT”  โดยพิมพ์ใบ Pay In ตามร [อ่านต่อ]

ประกาศ การรับมอบหนังสือเรียน, เงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 24, 2021 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการรับมอบหนังสือเรียน, เงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ >>>>>ประกาศการรับ [อ่านต่อ]

เลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 10, 2021 A.Tharit 0

เลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี-ปฐมนิเทศ-2564

แบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ธันวาคม 28, 2020 A.Tharit 0

แบบสำรวจความพร้อมการจัดระบบการเรียนทางไกลหรือออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง https://forms.gle/fc1pPGTgqUC5nPxM9 แบบสำรวจความพร้อมในการจั [อ่านต่อ]

การทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2564

พฤศจิกายน 19, 2020 A.Tharit 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การทดสอบวัดความรู้นักเรียน “Pre ม.1” ปีการศึกษา 2564 สมัครผ่าน www.st.ac.th/pretest ดาวโหลดเอกสาร : pretest64

การชำระเงินบำรุงการศึกษา

ตุลาคม 22, 2020 budget 0

สำหรับนักเรียนที่ขอผ่อนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่น “กรุงไทย NEXT” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยพิมพ์ใบ Pay In ตามรายละเอียดที่ [อ่านต่อ]