ประกาศผล ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

มีนาคม 22, 2022 science 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ click

เรียกรายงานตัว ม.3 เดิม เพิ่มเติมครั้งที่ 3

มีนาคม 22, 2022 science 0

ประกาศถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นม. 4 ประเภทม.3 เดิม (ครั้งที่ 3) Click 2. การเรียกรายงานตัวน [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 21, 2022 hr 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าหน้าที่ข้อมูลนักเรียน/สารสนเทศและดูแลความปลอดภัยนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี clickอ่านประกาศ เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนสุราษฎร์ธานี [อ่านต่อ]

ประกาศเรื่อง เลื่อนแผนการเรียนและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

มีนาคม 21, 2022 science 0

ประกาศถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นม. 4 ประเภทม.3 เดิม (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) Click 2. การเรียกร [อ่านต่อ]

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

มีนาคม 18, 2022 hr 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา clickอ่านประกาศ พนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา clickอ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 และเเนวปฏิบัติในการสอบ

มีนาคม 17, 2022 science 0

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 และเเนวปฏิบัติในการสอบ รายละเอียดในการสอบเเละเเนวปฏิบัติในวันสอบมีดังนี้ Click สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ได้แก่ 1) ตรวจสอบห้องสอบ ม.1 Cli [อ่านต่อ]

ประกาศเรื่อง เลื่อนแผนการเรียนและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

มีนาคม 17, 2022 science 0

ประกาศถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นม. 4 ประเภทม.3 เดิม (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) Click 2. การเรียกร [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 17, 2022 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูลนักเรียน/สารสนเทศและดูแลความปลอดภัยนักเรียน clickอ่านประกาศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำกลุ่มบริหารงบประมาณclickอ่านประกาศ &nbs [อ่านต่อ]

ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่3)

มีนาคม 16, 2022 science 0

ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่3) รายงานตัวในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สวนการเวก เพื่อยืนยันสิทธิ์และรับเอกสารการมอบตัว   โดยมีรายละเอียดดั [อ่านต่อ]