จดหมายข่าว ช่อชมพู ฉบับที่ 36 ปี 2565 วันที่ 30 มกราคม 2565 โดยนักเรียนแกนนำชมรม To Be number one โรงเรียนสุราษฎร์ธานี…

มกราคม 31, 2022 ictcenter 0

ได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนำ To Be number one โคงการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีครูลือฤทธิ์ สุขยิ่ง ควบคุมดูแลระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  จังหวัดสุรา [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนรูปแบบ onsite ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มกราคม 24, 2022 วิชาการ 0

โรงเรียนกำหนดจัดเตรียมความพร้อมในการเรียนรูปแบบ onsite ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี คลิกอ่านประกาศ

กิจกรรมการอบรม ’เตรียมความครู…สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ” 

มกราคม 21, 2022 ictcenter 0

  ผู้เข้าอบรมสามารถ >>download<< เกียรติบัตรกิจกรรมการอบรม’เตรียมความครู…สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ”  ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 สำหรับผู้บริหารหรือตัวแทนครู จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 43 โรงเรียน และครู บุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ผู [อ่านต่อ]

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ” ครูดีศรีสุราษฎร์ ” ครูนิคม  ทิศแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มกราคม 17, 2022 ictcenter 0

ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  นายนิคม  ทิศแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น  ” ครูดีศรีสุราษฎร์ ”  เนื่องในโอกาสวันครู  ครั้งที่ ๖๖  พ.ศ. ๒๕๖๕  จากสำนักงานศึก [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนรูปแบบการเรียนออนไซต์ (Onsite)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มกราคม 13, 2022 วิชาการ 0

โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17-28 มกราคม 2565   และเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 คลิกอ่านประกาศ