ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเลื่อนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ม.3เดิม

เมษายน 28, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเลื่อนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมษายน 21, 2020 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>download>>ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป

เมษายน 20, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจะรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 พ.ค. 63 – 12 พ.ค. 63 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกประกาศ คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

เมษายน 16, 2020 st scinai 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม >>> วิธีการมอบตัวนักเรียนจะใช้วิธีการตรวจสอบการชำระเ [อ่านต่อ]

ประกาศขายทอดตลาดอาคารประกอบ อาคารเรียน ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เมษายน 13, 2020 budget 0

    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารประกอบ อาคารเรียน ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี>>>รายละเอียดดังนี้>>>ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรียก ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนวิทย์-คณิต รายงานตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3

เมษายน 3, 2020 st scinai 0

คลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) คลิกระบบรายงานตัว ม.4 คลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร [อ่านต่อ]

ผลการรายงานตัว-ผลการเลื่อนแผนการเรียน-เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม-ม.3 เดิม

เมษายน 2, 2020 st scinai 0

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่รายงานตัวและผลการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่ [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

เมษายน 1, 2020 ictcenter 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา บัดนี้ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ผ [อ่านต่อ]