No Image
No Image

ประกาศจัดจ้างทำชุดพละปีการศึกษา2560

มีนาคม 14, 2017 webadmin 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดทำชุดพละนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้บริการนักเรียนไปในรูปแบบเดียวกันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนตามระเบียบ ที่โรงเรียนกำหนด มีคณะกรรมการของโรงเรียนร่วมกันพิจารณาอย่างเป็นธรร [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560

มีนาคม 8, 2017 nikhom 0

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560   โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ พสวท. โครงการ (MSET) โครงการ Gifted โครงการศิลป์-ภาษา  

No Image

ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มีนาคม 8, 2017 nikhom 0

ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศผลโครงการพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และคณิตฯ-วิทย์ม.ต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ MSET โครงการภาคภาษาอังกฤษ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (บัญชีสำรอง)