No Image

ประกาศรับ ปพ.1 ระดับ ม.3 , ม.6

มีนาคม 31, 2017 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี งานทะเบียนนักเรียนแจ้งการรับ ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 รับในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศผลความสามารถพิเศษนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

มีนาคม 30, 2017 nikhom 0

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด ดังแนบ

No Image

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

มีนาคม 27, 2017 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนทั่วไป สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประเภท จำนวนรับ 27 มี.ค. 60 2 [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

มีนาคม 24, 2017 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ม.1 ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำรอง) นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ พสวท. เพิ่มเติม 2 โครงการ (MSET) เพิ่มเติม [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีนาคม 21, 2017 nikhom 0

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559  ที่มีศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประกาศรายละเอียดการมอบตัวนักเรียน วิทยาศ [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มีนาคม 18, 2017 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ พสวท. โครงการ (MSET) โครงการ Gifted โครงการศิลป์-ภาษา

No Image

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มีนาคม 18, 2017 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และคณิตฯ-วิทย์ม.ต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ MSET โครงการห้องเรียนพิเศษ EP