เรียกรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564

เรียกรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564

จึงให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่97, 101 – 104 และ 107 – 113

-รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 2 มิ.ย.64

-ส่งเอกสารเพื่อมอบตัวตามเวลาเเละสถานที่ที่กำหนดในวันที่ 4 มิ.ย.64 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

โดยลิงค์สำหรับปริ้นท์หลักฐาน มีดังนี้

1. ใบ pay in คลิกที่นี่

2. ใบมอบตัว ม.4 คลิกที่นี่ 

3. ประวัติ นร. คลิกที่นี่

4. สัญญาการเป็นนร.  คลิกที่นี่

5. ใบสมัครสมาคมผู้ปกครอง คลิกที่นี่