ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติมลำดับที่ 316-317 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลำดับที่ 302-310 และ 312-315

พฤษภาคม 31, 2021 science 0

ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้เข้าสอบลำดับที่ 316-317 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ -รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 2 มิ.ย.64 -ส่งเอกสารเพื่อมอบตัวที่ห้องเกียรติยศ [อ่านต่อ]

เรียกรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 31, 2021 science 0

เรียกรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564 จึงให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่97, 101 – 104 และ 107 – 113 -รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 2 มิ.ย.64 -ส่งเอกสารเพื่อมอบตัวตามเวลาเเละสถานที่ที่กำ [อ่านต่อ]

ผลการเลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป

พฤษภาคม 31, 2021 science 0

ผลการเลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนทั่วไป รายละเอียดคลิกที่นี่  

เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 30, 2021 science 0

เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)                       ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  -รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 2 มิ.ย.64                                  [อ่านต่อ]

ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP ประจำปีการศึกษา 2564   

พฤษภาคม 30, 2021 science 0

ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3                                                                                                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP ประจำปีการศึกษา 2564                                        [อ่านต่อ]

ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลำดับที่ 302-310 และ 312-315

พฤษภาคม 30, 2021 science 0

ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้เข้าสอบลำดับที่ 302-310 และ 312-315 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ -รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 2 มิ.ย.64 -ส่งเอกสารเพื่อมอบตัวที่ห [อ่านต่อ]

ผลการมอบตัว(เพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำการศึกษา 2564

พฤษภาคม 30, 2021 science 0

ผลการมอบตัว(เพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำการศึกษา 2564 เนื่องจากนักเรียนได้ทำการมอบตัวเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 64 แต่ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจำนวน 2 ราย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิก