โรงเรียนสุราษฎร์ธานีพิธีพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระครูปริยัตยาภิรมเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระวชิรปริยัตยาภรณ์”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระครูปริยัตยาภิรมเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระวชิรปริยัตยาภรณ์”

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระครูปริยัตยาภิรม (สมบูรณ์ สมปุณุโณ ป.ธ.4) เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระวชิรปริยัตยาภรณ์” และเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ คณะสงฆ์ และพุทธบริษัทวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดพิธีถวายมุหิตาสักการะ ต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ขึ้นในวันนี้ ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

พระครูปริยัตยาภิรม มีนามเดิมว่า สมบูรณ์ บัวแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2507 เป็นขาวอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรพชา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2521 ณ วัดชลคราม อำเภอดอนสัก โดยมี พระครูชลธารธรรมพิทักษ์ (หงษ์ ฐิตธมฺโม) เจ้าคณะตำบลชลคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2528 ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

โดยมี พระครูสุนทรธรรมวิธาน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาถวิล อนุภาโส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวินัยธรลาภ วรธมฺโม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ การศึกษา พ.ศ.2523 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ.2530 สอบได้ เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดไตรธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และ พ.ศ.2557 สำเร็จ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230730210539413