รายละเอียดกิจกรรม ๑๑๑ปี Suratthani Family Fun Run

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ๑๑๑ ปี Suratthani Family Fun Run. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖:๐๐น. ระยะทาง ๕ กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากหน้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิค เลี้ยวซ้ายสี่แยกแสงเพชร เลี้ยวซ้ายสี่แยก รร. สุราษฎร์พิทยา เลี้ยวซ้ายโรงแรมสยามธารา เข้าเส้นชัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวมีดังนี้
๑. บัตรราคา ๕๐๐.- บาท ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รายได้นำไปใช้ในการสร้างห้องน้ำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
(#)บัตรราคา ๕๐๐.-บาท ๑ ใบรับเสื้อ ๑ ตัว สามารถวิ่งร่วมกับคนในครอบครัวเดียวกันได้ เช่น พ่อ แม่ ลูก ๆ ลุง หลานกี่ท่านก็ได้ค่ะ

๒. บัตรราคา ๑,๐๐๐.-บาท (บัตร VIP) รายได้จากบัตรราคา ๑,๐๐๐.- บาท นำไปสมทบใช้ในการสร้างห้องน้ำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
(#)บัตรราคา ๑,๐๐๐.-บาท(บัตร VIP)
๑ ใบ รับเสื้อ ๑ ตัว พร้อมเหรียญ ๑ เหรียญ สามารถวิ่งร่วมกับคนในครอบครัวเดียวกันกี่ท่านก็ได้
(*)กติกา :
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยลำดับที่ ๑ – ๑๑๑ คนแรก และครอบครัวที่วิ่งเข้าเส้นชัย ๑ – ๑๑ ครอบครัวแรกจะได้รับ เหรียญในการแข่งขันเป็นที่ระลึก
()กำหนดวันรับเสื้อ ()
สามารถรับเสื้อได้ในวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๓๐น. – ๑๗:๐๐น. ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ติดต่อสอบถามที่โทร (098)495-4111 , (086)476-3594
ขอบคุณค่ะ