แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)

 

ไฟล์นำเสนอ ดร.สมคิด นาคขวัญ ดาวโหลดคลิกที่นี่

คุณครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองได้

คลิกที่นี้เพื่อดาวโหลด

งานบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี