ประกาศ เรื่อง การรับมอบหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งกำหนดการรับมอบหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>download>> ประกาศรับมอบหนังสือเรียนฯ-2563