ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติมลำดับที่ 316-317 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลำดับที่ 302-310 และ 312-315

ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้เข้าสอบลำดับที่ 316-317 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

-รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 2 มิ.ย.64

-ส่งเอกสารเพื่อมอบตัวที่ห้องเกียรติยศในวันที่ 4 มิ.ย.64 โดยเตรียมหลักฐาน

ดังนี้

1. ใบpay in ใบpay in (อยู่หน้า 3 เป็นต้นไป)  คลิกที่นี่

2. ใบมอบตัว คลิกที่นี่

3. ประวัติ นร. คลิกที่นี่

4. สัญญาการเป็นนร.  คลิกที่นี่

5. ใบสมัครสมาคมผู้ปกครอง คลิกที่นี่