ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา บัดนี้ขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ

คลิก ประกาศรายชื่อผู้ได้การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น