ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ และ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูล/สารสนเทศและดูแลความปลอดภัยนักเรียน

คลิกดูรายละเอียด>>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครระหว่าง วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี