ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562 (เวลาราชการ)

คลิกดูรายละเอียด>>> ประกาศรับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ