การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

รายการแข่งขัน
1.  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม/โรงเรียน ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน

2.  การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม/โรงเรียน ทีมละ 1 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน

3.  การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม/โรงเรียน ทีมละ 1 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน

4.  การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม/โรงเรียน ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน

5.  การประกวดการพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม/โรงเรียน ทีมละ 1 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน

6.  การประกวดการพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม/โรงเรียน ทีมละ 1 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน

7.  การประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เข้าแข่งขัน 2 ทีม/โรงเรียน ทีมละ 1 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน

8.  การประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เข้าแข่งขัน 2 ทีม/โรงเรียน ทีมละ 1 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โทร. 077-272-300 ต่อ 408

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ครูทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ โทร. 082-809-5383

ผู้ประสานงานการจัดงาน:          ครูเอกพนธ์  กลับใจ โทร. 083-659-6919, ครูจักรพันธ์  แซ่โค้ว โทร. 085-790-6107

Download File: รายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี