ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2562 ฉบับปรับปรุงตาม สพฐ. ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

 รับนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (E.P.) (เพิ่มเติม)

และ ประกาศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีศักยภาพเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ฉบับปรับปรุงตาม สพฐ. ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด หน้า 1-6 คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด หน้า 7-11
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EP เพิ่มเติม คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ประกาศ

ห้องเรียน วิทย์-คณิต

ห้องเรียน ศิลป์-คำนวณ

ห้องเรียน ศิลป์-ภาษา