ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น กรณีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่เต็มแผนการรับ(รวม นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และความสามารถพิเศษ) เข้าเรียนระดับมัธย [อ่านต่อ]

ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียนทั่วไปและประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร [อ่านต่อ]

ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนทั่วไป ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ และ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/media/se [อ่านต่อ]

ประมวลภาพการรับมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2562

การรับมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคารนันทากร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2721405461218043&type=1&l=ffd350f15c

ประมวลภาพการรับมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2562

การรับมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ อาคารนันทากร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2719109314780991&type=1&l=ffd350f15c

ประมวลภาพการรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับการรายงานตัวผู้สอบผ่านรอบห้องเรียนพิเศษในระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น หอประชุม 100 ปีคุณครูลำยอง โรงเรี [อ่านต่อ]

ประมวลภาพการรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับการรายงานตัวผู้สอบผ่านรอบห้องเรียนพิเศษในระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น หอประชุม 100 ปีคุณครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://ww [อ่านต่อ]

ประมวลภาพการสอบคัดเลือกห้องโครงการพิเศษระดับชั้น ม.1 และห้อง GIFTED ระดับชั้น ม.4

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดการสอบคัดเลือกสำรหับห้องเรียนโครงการพิเศษในระดับชั้น ม.1 และห้องเรียนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ของระดับชั้น ม.4 https://www.facebook.com/pg/SuratthaniSchool/photos/?tab=album& [อ่านต่อ]

ประมวลภาพการรับสมัครสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

บรรยากาศการรับสมัครสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/pg/SuratthaniSchool/photos/?tab=album&album_id=2682344728457450 https://www.facebook.com/media/se [อ่านต่อ]

No Image

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มีนาคม 29, 2019 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารแนบท้าย >>download>>ประกาศเผยแพร่แผน