การสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.)

๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ การสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานพีัฒนานวัมกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
สนามสอบ : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2584708718221052&type=1&l=f61ee370a7

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2584708718221052&type=1&l=f61ee370a7