ตารางสอบ

เวลา

วิชา

08.30-10.00 น.

คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (วิชาละ 45 นาที)

พัก

10.10-11.40 น.

ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ (วิชาละ 30 นาที)

เตือนความจำ!

  • รับชำระเงินภายในวันที่ 15 ธ.ค. 63
  • ประกาศเลขที่นั่งสอบวันที่ 22 ธ.ค.63
  • สอบวันที่ 14 ก.พ.2564
  • ประกาศผล 18 ก.พ.2564
  • ให้นักเรียนนำบัตรประชาชน ดินสอ 2B พร้อมยางลบมาใช้ทำข้อสอบด้วย