ตารางสอบ

เวลา

วิชา

09.00-09.40 น.

ภาษาไทย (40 นาที)

09.50-10.40 น.

คณิตศาสตร์ (50 นาที)

10.50-11.30 น.

วิทยาศาสตร์ (40 นาที)

พัก

13.00-13.40 น.

ภาษาอังกฤษ (40 นาที)

13.50-14.30 น.

สังคมศึกษา (40 นาที)

เตือนความจำ!

  • รับชำระเงินภายในวันที่ 19 พ.ย.66
  • ประกาศเลขที่นั่งสอบวันที่ 22 พ.ย.66
  • สอบวันที่ 17 ธ.ค.2566
  • ประกาศผล 26 ธ.ค.2566
  • ให้นักเรียนนำบัตรประชาชน ดินสอ 2B พร้อมยางลบมาใช้ทำข้อสอบด้วย