รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2019

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2019 หน้าเสาธง โดยมีนายสมยศ กระจางแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นประธานให้โอวาท รณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากบุหรี่ ต่อด้วยการแสดง Cover Dance จากชมรม To Be Number One และคณะผู้บริหาร ครู สภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนร่วมเดินรณรงค์บริเวณชุมชนรอบข้างโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/stschoolstudentdepartment/photos/?tab=album&album_id=2143858902330437